Search

Automated ANOVA, Pseudo instrument analyses

Intro The code will run ANOVA on each 12 item separately, a 3-way between subjects, each factor has only 2 levels. Only the p values are saved. http://rpubs.com/burakaydin/automatedANOVA Konu: Yazdığım bu kod, 12 farklı ANOVAyı yapıp, anlamlı farklılıkları bulup , bu anlamlı farklılıklar için betimleyici istatistikleri rapor ediyor. Süreci otome ettiğim için bütün bu işlemler 1 dakikadan kısa sürüyor. Bu kod kullanılarak (modifiye edilerek) modelin aynı ama bağımlı değişkenin farklı olduğu sınırsız sayıda ANOVA saniyeler içinde koşulup, anlamlı farklılıklar rapor edilebilir.

© 2015-20 by Burak AYDIN