Search

About Learning Objectives / Ölçmeci Gözünden

EN: In his Discorsi (1638, page 88) Galileo explains explains how he tried ... TR: Galileo 1638 yılında kaleme aldığı kitabının 88. sayfasında.... Turkish Galileo 1638 yılında kaleme aldığı kitabının 88. sayfasında ışığın hızını ölçmeye çalıştığını anlatmıştır. Galileo ışığın sesten daha hızlı olduğunu bilir fakat ne kadar hızlı olduğunu bilmez. Bunu öğrenmek için iki insan, iki fener, iki kule ve iki teleskop ile bir deney yapabileceğini düşünür. Arasındaki mesafeyi bildiği iki kuleye iki insan ellerinde fener ve teleskop ile çıkar. Birinci kişi karşıya bakarken elindeki fenerin kapağını açar ve karşı kuledeki ikinci kişi ışığı görür görmez kendi fenerinin kapağını açar. Böylece birinci kiş

Automated analyses on proportions

Four different proportions were available for 200+ variables.This code runs (a) chi-square test of independence & report results (b) pairwise comparisons for proportions with False Discovery Rate adjusted p values & report. in less than 1 minute http://rpubs.com/burakaydin/automatedprops

© 2015-20 by Burak AYDIN