Search

Totalvariance=eij+u0j?

An empty two level model has 2 variance components, eij and u0j (icc=u0j/(u0j+eij)). Is var(dependent variable)=eij+u0j ? Lets write a function; require(nlme) require(MASS) #ICCbreaks from 0 to .99, how many breaks for ICC? # what is your total variance for a two level null model (eij+u0j)? # on a scale 1 to 3 how unbalanced your data? 1 is perfect balance, 2 is some unbalance, 3 is .. singleVSmlmVAR=function(ICCbreaks=100,totalvar=100,unbal=1){ if(ICCbreaks<3)ICCbreaks=3 plotdata=matrix(0,ncol=3,nrow=ICCbreaks) icc=seq(0,.99,length.out=ICCbreaks) for(i in 1:ICCbreaks){ l1var=totalvar-(icc[i]*totalvar) l2var=(icc[i]*totalvar) if(unbal==3)probs=runif(50) if(unbal==3)wid=data.frame(l1id

TEOG-2

1. 40 gün önce tavsiye ettiğim sistem, hemen hemen yeni sistemin aynısı. Bence yeni sistem tutunabilir, güçlü bir aday. Tekrar söylüyorum, rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir dünyada ölçme ve değerlendirme işlemlerinin "günah keçiliğinden" payını alması kaçınılmaz. Yani hangi sistemi getirirseniz getirin bir eleştiri olacaktır. Şu an en azından sınava girmek isteğe bağlı, çocukların sınava girip girmeyeceğine aile karar verecek. Çocuk yetiştirmek gerçekten çok büyük bir sorumluluk "Bir çocuğun iyi yetişmesi koca bir köyün beraber çalışması ile mümkündür, bir çocuğun ziyanı ise koca bir köyün göz yummasıyla olur." Artık ilçeler, mahalleler, veliler çocukları nasıl liselerde okumak istiyorlars

© 2015-20 by Burak AYDIN