Search

Bir test puanı ne kadar kötü kullanılabilir?

Çeviri: “1905 yılında psikolog Alfred Binet ilk zekâ testini geliştirdi. Testin amacı, puanları düşük olanlara ek yardım sağlamak amacıyla çocukları zihinsel seviyelerine göre sınıflandırmaktı. Binet, zekanın çevre ile bağlantılı olduğuna ve ek yardımla çocukların puanlarının iyileştirilebileğine yani “daha zeki” olabileceklerine inanıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde H. H. Goddard, Binet zekâ testlerini Fransızcadan İngilizceye çevirmiş ve bazı sınav katılımcılarını “zayıf anlayışlı” (veya yarım akıllı, İng. feeble-minded, argoda gerzek) olarak sınıflandırmıştır. Daha da ileri gidilip, teste giren kişinin bu kategoriye girmesi durumunda, bir aptal, bir embesil veya bir moron olarak da

© 2015-20 by Burak AYDIN