August 8, 2019

Çeviri:

“1905 yılında psikolog Alfred Binet ilk zekâ testini geliştirdi. Testin amacı, puanları düşük olanlara ek y...

February 18, 2018

R studio, R presentation, R sunum, Türkçe karakter sorunu, utf-8

November 15, 2017

An empty two level model has 2 variance components, eij and u0j (icc=u0j/(u0j+eij)).

Is var(dependent variable)=eij...

November 5, 2017

1. 40 gün önce tavsiye ettiğim sistem, hemen hemen yeni sistemin aynısı. Bence yeni sistem tutunabilir, güçlü bir...

September 26, 2017

This is not a self standing code. Still has potential to be helpful

Assume you have 20 variables with missing value...

September 25, 2017


TEOG üzerine Habertürk kanalında yapılan programın katılımcılarından biri Batuhan Aydagül, bence güzel konuştu, s...

June 19, 2017

Published on Jun 19, 2017

https://www.aydinburak.net/presents

Ölçme ve Değerlendirme Kolokyum, Haziran 2017, Kısa...

November 27, 2016

EN: In his Discorsi (1638, page 88) Galileo explains explains how he tried ...

TR: Galileo 1638 yılında kaleme aldı...

November 1, 2016

Four different proportions were available for 200+ variables.This code runs 
(a) chi-square test of independence &...