Automated ANOVA, Pseudo instrument analyses

January 1, 2016

 

Intro

The code will run ANOVA on each 12 item separately, a 3-way between subjects, each factor has only 2 levels. Only the p values are saved.

 

http://rpubs.com/burakaydin/automatedANOVA

 

Konu:

 

Yazdığım bu kod, 12 farklı ANOVAyı yapıp, anlamlı farklılıkları bulup , bu anlamlı farklılıklar için betimleyici istatistikleri rapor ediyor. Süreci otome ettiğim için bütün bu işlemler 1 dakikadan kısa sürüyor. Bu kod kullanılarak (modifiye edilerek) modelin aynı ama bağımlı değişkenin farklı olduğu sınırsız sayıda ANOVA saniyeler içinde koşulup, anlamlı farklılıklar rapor edilebilir.

 

    

Please reload

Featured Posts

Automated ANOVA, Pseudo instrument analyses

January 1, 2016

1/4
Please reload

Recent Posts

November 15, 2017

November 5, 2017

September 25, 2017

Please reload

Archive