top of page

MAVIS ,dolayısıyla aRma, bir R paketidir (teknik not) ve herhangi bir finansal destek olmaksızın hazırlanmıştır. İlk atıfı 2016 yılında almıştır (link). Aldığı diğer atıfları Google Akademik aracılığıyla görebilirsiniz (link). Erişim adreslerini, kaynak kodu, aRma hakkında yapılmış bir sunumu ve örnek veriyi aşağıda bulabilirsiniz. 

 

Atıf:

        Hamilton, W. K., Aydin, B., & Mizumoto, A. (2017). MAVIS: Meta Analysis via Shiny. R                                           package version 1.1.3.   https://CRAN.R-project.org/package=MAVIS

ölçme ve değerlendirme, Data scientist, R program, research methods, multilevel model

bottom of page