top of page
Search
  • Writer's pictureBurak AYDIN

DKAB vize analizleri / Midterm exam analyses


Intro

A week ago, 170 juniors (3rd graders) took their midterm for my assesment course. Using this midterm data, current document reports; 1

  • scores

  • item analyses

  • reliability

  • factor analyses

  • irt ability estimates

  • and copy detection studies

Konu:

Bu dokümanda 171 DKAB 3. sınıf öğrencisinin, 2015 Kasım ayında girdikleri, “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” dersi vizesi verileri üzerine analizler mevcuttur. Sınavın güvenirliği, faktör yapısı, madde istatistikleri, IRT 2PL puan tahminleri ve son olarak kopya çekenleri tespit etme amaçlı sonuçlar raporlanmıştır.


53 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page