top of page
Search
  • Writer's pictureBurak AYDIN

Automated ANOVA, Pseudo instrument analyses


Intro

The code will run ANOVA on each 12 item separately, a 3-way between subjects, each factor has only 2 levels. Only the p values are saved.

Konu:

Yazdığım bu kod, 12 farklı ANOVAyı yapıp, anlamlı farklılıkları bulup , bu anlamlı farklılıklar için betimleyici istatistikleri rapor ediyor. Süreci otome ettiğim için bütün bu işlemler 1 dakikadan kısa sürüyor. Bu kod kullanılarak (modifiye edilerek) modelin aynı ama bağımlı değişkenin farklı olduğu sınırsız sayıda ANOVA saniyeler içinde koşulup, anlamlı farklılıklar rapor edilebilir.


42 views0 comments
bottom of page