top of page
Search
  • Writer's pictureBurak AYDIN

Kelime Bulutu / Word Cloud


EN: A world cloud example with R

TR: R ile bir kelime bulutu uygulaması

ENGLISH: This is simply an application of http://btovar.com/2015/04/text-mining-in-r/ with a real data set.

TURKISH:

Kelime bulutu uygulaması. Fakültemiz matematik öğretmenliği öğrencilerinin birbirine nasıl hitap ettiklerini gösteren veri setimiz Yar. Doç Dr. İsa Yılmaz hocamızın daha geniş kapsamlı bir çalışmasından alındı.

Ham data, data ve kod burada

İlk bulut 1. ve 4. sınıf kız ve erkek öğrencilerin hitap tercihlerini frekans verisi üzerinden çiziyor. Yeşil renkte verilen Matematik 1. sınıf erkek öğrencilerinin 'kardeşim' hitabını diğer gruplara nazaran daha çok kullandığı , mavi renkte verilen Matematik 4. sınıf erkek öğrencilerininin tercihinin ise "hocam" olduğu görülüyor.

İkinci bulut ise öğrencileri sınıf ve cinsiyet gruplarına ayırmadan en çok kullanılan hitap şeklini gösteriyor.


421 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page